Du kan hjälpa oss!

Med små som stora gåvor från privatpersoner, företag eller andra organisationer kan vi fortsätta och utöka vårt arbete med att hjälpa fler människor tillbaka in i samhället. Vi får möjlighet att starta fler projekt som Kvinnogruppen i Stockholm. Vi kan bygga upp fler lokalföreningar runt om i landet, och göra mycket mer.

Ge en gåva via vårt Plusgiro: 90 05 53-9 eller Bankgiro: 90 055 39

Märk inbetalningen med ditt namn, ort och “Jag stödjer KRIS”

Vill du ge en gåva direkt till någon av våra lokalföreningar så skriver du vilken förening du vill ge ditt stöd till efter ”Jag stödjer KRIS”

Till exempel: ”Jag stödjer KRIS Kvinnogrupp” 

Tack för ditt stöd!

 

SEB

Swedbank


Nordea

Handelsbanken