Ge en gåva

STÖDKRIS

Stödföreningen till Kriminellas Revansch i Samhället

Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS, är en ideell kamratförening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.

Föreningen startades 1997. Idag finns lokalföreningar från Umeå i norr till Malmö i söder. Medlemsantalet uppgår till över 1 300.

Medlemmarna i KRIS ställer upp på de fyra deviserna: Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet.

KRIS besöker anstalter och häkten och möter den som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges interner med endast en kasse och en telefonbok fylld med nummer till gamla polare. Att börja ett nytt och bättre liv är ett stort och svårt steg. Den som vill komma bort från kriminalitet och missbruk behöver stöd – och för detta finns KRIS.

Stödföreningen verkar för att öka kännedomen om KRIS viktiga arbete och därigenom uppmuntra till gåvor och donationer.

Du kan hjälpa oss i detta arbete!

Med små som stora gåvor från privatpersoner, företag eller andra organisationer kan vi fortsätta och utöka vårt arbete ute i landet med att hjälpa fler människor tillbaka in i samhället. Vi får möjlighet att starta fler projekt som Mammagruppen i Stockholm. Vi kan bygga upp fler lokalföreningar runt om i landet.

Ge en gåva via vårt Plusgiro: 90 05 53-9 och märk inbetalningen “Jag stödjer KRIS”

Vill du ge en gåva direkt till någon av våra lokalföreningar så skriver du vilken förening du vill ge ditt stöd till efter ”Jag stödjer KRIS”
Till exempel: ”Jag stödjer KRIS Värnamo” 

Tack för ditt stöd!

 

 

90_konto_logo_rgb

Dela här Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone