Styrelse

STÖDKRIS STYRELSE

 

Ordförande
Christer Karlsson

Sekreterare
Ali Reunanen

Kassör
Per-Uno Fransson

Ledamot
Mats Granberg

Ledamot
Robert Medved