Anstaltsverksamheten

För att kunna hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger är ett viktigt steg i processen att kunna möta upp fången utanför fängelset vid frigivningen
Personer med missbruk i bagaget återvänder ofta mycket fort till sin gamla umgängeskrets. En frigivning firas inte sällan med en rejäl fylla eller intagande av narkotika och det finns inte en chans för den frigivne att göra något åt sitt missbruk eller kriminalitet.

KRIS kan däremot erbjuda en frigivning utan sprit, narkotika eller nya planer på brott. Våra krav för att hämta en fånge som friges är att han eller hon själv har tagit kontakt med oss. Kontakten får inte ske genom att någon annan hör av sig till oss och frågar om vi kan hämta vederbörande. Kontakten ska dessutom vara gjord minst tre månader innan frigivning och individen ska också vara medlem i KRIS. Om vi gör en bedömning att personen verkligen vill satsa på ett nytt liv utan droger och kriminalitet möter vi upp vid frigivningen. Dagen då KRIS-medlemmen friges är vår första tanke att han eller hon själv ska få välja vad denne vill göra. Vi ställer upp på det mesta inom den ekonomi vi förfogar över.