Grundtanken är att alla föreningar på något sätt ska arbeta med anstalts-, informations-, förenings- eller studie- och kulturverksamhet. Verksamhet och aktiviteter kan dock se väldigt olika ut i olika lokalföreningar.

Studiecirklar

I samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) genomför KRIS olika studieaktiviteter. Syftet med studieverksamheten är att öka kunskapen och medvetenheten om olika frågor och ämnen hos dem som deltar, som hantverk, musik, språk och samhällsfrågor.

Genom att delta i studiecirklar och kulturprogram hjälper man sig själv att komma in i samhället igen. Ett exempel är studiecirkeln Föreningskursen där deltagarna får lära sig hur en förening fungerar, vem som gör vad i en styrelse och hur man planerar och organiserar föreningens verksamhet.

KRIS-lokalen – en viktig mötesplats

De flesta lokalföreningar i KRIS har en egen lokal som håller öppet på dagtid och ofta även på kvällar. Lokalen fungerar som en mötesplats både för anställda, ideella och besökare. Den som vill ha stöd av KRIS ska kunna komma in från gatan och bli bemött på ett bra sätt. KRIS-lokalen ska både vara en plats för gemenskap och en plats där man kan få hjälp att hantera eventuella problem.

Fritidsaktiviteter

En annan viktig funktion som lokalföreningen har är att arrangera fritidsaktiviteter för alla medlemmar. Det kan vara midsommarfiranden, skidresor, teaterbesök, fester, innebandyträning, korvgrillning eller något annat som medlemmarna tycker är kul att göra. Nyktra och drogfria fritidsaktiviteter utgör ett stöd för alla medlemmar och ett alternativ till det kommersiella nöjesutbudet som alltför ofta bygger på att alkohol ska konsumeras rikligt.