Här finns våra dokument samlade

2019

2019 Effektrapportering till GIVA sept 2019

2018

2018 årsredovisning

2018 Verksamhetsplan

2018 Effektrapportering till FRII sept 2018

2017

2017 Resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, årsredovisning, förvaltningsberättelse

2017 Verksamhetsberättelse

2017 Verksamhetsplan

2015-2016

2015-2016 Verksamhetsberättelse

2016 Bokslut, resultaträkning, verksamhetsplan och berättelse