Här finns våra dokument samlade

2017 Resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, årsredovisning, förvaltningsberättelse

2017 Verksamhetsberättelse
2015-2016 Verksamhetsberättelse

2018 Verksamhetsplan
2017-18 Verksamhetsplan

2016 Bokslut, resultaträkning, verksamhetsplan och berättelse

2018 Effektrapportering till FRII sept 2018