KRIS är en väl anlitad organisation när det gäller föreläsningar om missbruk, kriminalitet och utanförskap.
Många av våra medlemmar har intressanta, innehållsrika, roliga och också tragiska berättelser att dela med sig av. De är också duktiga föreläsare i olika ämnen och kan ofta svara på de svåra, känslomässiga och personliga frågorna som många åhörare har.

KRIS efterfrågas ofta av andra organisationer, skolor, myndigheter och
företag som vill ha information om verksamheter och målgrupper som KRIS arbetar med eller har kompetens inom. Genom information, utställningar, föreläsningar och möten med människor kan vi sprida KRIS budskap och motverka fördomar mot före detta kriminella och missbrukare.

Det går bra att anlita KRIS till föreläsningar i områden som rör:

  • Personliga livshistorier
  • KRIS som organisation
  • Beroende och missbruk
  • Kriminalitet