Information

STÖDKRIS mål är

 • att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS), i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett liv i missbruk och kriminalitet.
 • att verka för ökad kännedom om RIKSKRIS och därigenom uppmuntra till gåvor och donationer.
 • att föreningens syften skall uppnås genom opinionsarbete och via kontakter med donatorer och andra bidragsgivare. 

 

VEM (ska göra arbetet)

 • Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Vi har funnits sedan starten den 23 oktober 1997, då var vi 11 medlemmar som bildade KRIS.
 • Grundidén är att KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges interner med endast en kasse och en telefonbok fylld med gamla polare. Den som friges och är motiverad till förändring behöver stöd och då finns vi där.
 • Många av de vi hjälper och stöttar har inte vistats på fängelser eller institutioner utan kommer direkt från gatan. Förutom att vi hjälper oss själva så hjälper vi cirka 200 stycken nya personer varje år.

 

VAD (vad ska STÖDKRIS arbete leda till)

Behovet i samhället

Så efter denna beskrivning så har ni en grund för vad KRIS är, gör och står för.

Men det är också så att samhället bara blir en hårdare miljö att leva i och allt fler ungdomar hamnar snett och tyr sig till gäng, kriminalitet, missbruk och utanförskap. Detta gör att en ganska liten grupp som dock växer av ungdomar som skapar mycket oro, irritation, frustration och ilska i samhället och så ska vi inte glömma skolan där några få elever orsakar så mycket negativt att hela klasser blir lidande och får nedsatt skolgång.

Framtiden

Vad vi vill göra är att på olika sätt skapa förutsättningar att göra ett ännu bättre arbete med både rehabilitering och återinpassning till samhället men också arbeta mer preventivt med att påverka ungdomar på ett positivt sätt att inte behöva hamna i missbruk, kriminalitet och utanförskap.

 

Hur vet vi om vi uppfyller målen

STÖDKRIS utvärderar ständigt verksamheten med omfattande enkäter och verksamhetsbeskrivningar. Våra viktigaste dokument är tidningen VÄGEN UT samt våra verksamhetsberättelser.

 

Vad gör kamratföreningen KRIS?

Verksamheterna ser lite olika ut runt om i landet beroende på när föreningarna startades, hur stor befolkningen är och vilken verksamhet de bedriver. Men nedan kan du läsa om de verksamheter vi har runt om i landet. KRIS består idag av flera olika lokalföreningar från Umeå i norr till Trelleborg i söder. Medlemsantalet uppgår till över 2 200medlemmar.

 

 • Muckhämtning– Den som friges från häkte eller anstalt möts vid murarna. Sedan åker man till föreningslokalen och firar med tårta. Man får också hjälp att skapa kontakter med sociala myndigheter och annat nödvändigt för att bibehålla ett liv utan droger och kriminalitet. Vi gjorde ca 50 muckhämtningar under 2015. Vi åker ut på anstalter och träffar intagna och informerar om vår verksamhet, vi erbjuder också möjligheten till enskilda samtal. Här sker de första stegen till förändring. Under 2015 gjorde vi cirka 1750besök på våra anstalter och häkten runt om i landet.

 

 • Boende – på många av våra lokala föreningar finns det olika kontrollerade stödboendeformer.

 

 • Drogfrihet och nykterhet– regelbundna drog och utandningskontroller görs för alla medlemmars säkerhets skull.

 

 • Social träning– KRIS anordnar olika kultur & fritids aktiviteter som tillexempel – Teater, yoga, fotboll och medlemsfester är en del av vad som erbjuds.

 

 • Almedalen– varje sommar så deltar KRIS i ett sommarläger på Gotland under Almedalsveckan då vi får möjligheten att visa upp och även påverka människor med vårt budskap och hederlighet och drogfrihet. Ofta har vi i KRIS en kampanj som vi genomför och även deltar vi i olika seminarier och föreläsningar vilket har visat sig vara mycket uppskattat.

 

 • Folkbildning– KRIS bedriver även kurser & utbildningar för att stärka och utveckla både individen och gruppen som tillexempel KRIS Basic som är ett studiematerial om KRIS och Bättre Framtid so är ett studiematerial som kan vara till mycket bra hjälp när en person ska bygga upp ett nytt liv. NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) är de som hjälper oss utforma studiecirklar och utbildningar.

 

 • Personligt stöd– Madder och Fadderverksamhet – I början när man väljer bort livet med droger och kriminalitet behöver man mycket stöd, därav tilldelas man en madder eller fadder som finns tillgänglig dygnet runt.