Vad är kamratföreningen KRIS?

• Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Vi har funnits sedan oktober 1997, då var vi 11 medlemmar.

• Grundidén är att KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges interner med endast en kasse och en telefonbok fylld med telefonnummer till gamla polare. Den som friges och är motiverad till förändring behöver stöd och då finns vi där.

• KRIS är en gemenskap för den som söker ett värdigt liv. Hos oss är ingen mer eller mindre värd än någon annan.

• KRIS är ett komplement till de stödinsatser som samhället i övrigt har att erbjuda. Vi är inte någon ersättning.

• Det är inget tvång att man ska ha varit frihetsberövad eller haft drogproblem för att få bli medlem i KRIS. Vi har även stödmedlemmar och hedersmedlemmar.

• Många av de vi hjälper och stöttar har inte vistats på fängelser eller institutioner utan kommer direkt från gatan.

• För att kunna bli en medlem i KRIS och få föreningens stöd krävs att du ställer upp på våra fyra deviser (honnörsord):

Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet

• KRIS består idag av flera olika lokalföreningar från Umeå i norr till Malmö i söder. Några av våra medlemmar är hedersmedlemmar däribland Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. Vi finns även i Danmark, Finland, Vitryssland och Ryssland.

Vad gör kamratföreningen KRIS?

Verksamheterna ser lite olika ut runt om i landet beroende på när föreningarna startades, hur stor medlemsantalet är och vilken verksamhet de bedriver. Några av våra verksamheter är:

Muckhämtning – Den som friges från häkte eller anstalt möts vid murarna. Sedan åker man till föreningslokalen och firar med tårta. Man får också hjälp att skapa kontakter med sociala myndigheter och annat nödvändigt för att bibehålla ett liv utan droger och kriminalitet.

KRIS på häkten och anstalter – Enskilda samtal erbjuds. Här sker de första stegen mot förändring.

Boendeverksamheten – På olika orter finns det olika boendeformer. Bostadslösa medlemmar kan ställa sig i kö. Regelbundna drog-kontroller görs.

Kultur & Fritid – Teater, yoga, fotboll, medlemsfester är en del av vad som erbjuds. Varje år vid midsommar ordnas familjeläger.

Kurser & utbildningar – Vi ordnar kurser, studiecirklar och utbildningar för våra medlemmar och anställda. Bland annat erbjuds KRIS Basic och Bättre Framtid. NBV är de som hjälper oss utforma utbildningar.

Madder och Fadderverksamhet – I början när man väljer bort livet med droger och kriminalitet behöver man mycket stöd, därav tilldelas man en madder eller fadder som finns tillgänglig dygnet runt.

Visionsrummet – Runt om på landets fängelser byggs det upp Visionsrum, där samhällets goda resurser lyfts in för att påvisa alternativa vägar för internerna. KRIS ligger bakom idén till detta och är idag en av många aktörer inom projektet.