Vad är KRIS och RIKSKRIS?

KRIS är en förkortning av Kriminellas Revansch I Samhället.
Det övergripande syftet är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.

RIKSKRIS, Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället, uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att dessa mål ska uppnås.
Det innebär bland annat att RIKS-KRIS söker medel från Kriminalvården och Socialstyrelsen, att RIKSKRIS stöttar nya föreningar och genomför nationella och internationella projekt.
RIKSKRIS har också en demokratisk funktion. En gång om året genomförs en förbundsstämma. På förbundsstämman fastställs budget, verksamhetsplan och medlemsavgift för KRIS i Sverige. Där väljs också styrelse som har uppgiften att leda riksorganisationen KRIS fram till nästa förbundsstämma.

I KRIS är tanken att medlemmarna ska vara positiva förebilder för varandra.
En person som länge varit medlem i KRIS kan fungera som en förebild för en ny medlem och vara någon att fråga om råd i situationer där en känner sig osäker.
KRIS är en positiv och pålitlig organisation som kan hjälpa sina medlemmar att skapa hederliga och drogfria liv. Samtidigt är organisationen tuff nog att möta och bistå människor som lärt av sina erfarenheter under kriminalitet och missbruk.