KRIS har startat ett antal kontrollerade stödboenden runt omkring i hela landet där vi erbjuder ett tryggt, drogfritt, kriminalitetsfritt boende som bygger på KRIS fyra deviser Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet.

Vistelse i ett kontrollerat stödboende är en inslussningsåtgärd till samhället på uppdrag av Kriminalvården eller Socialstyrelsen och följer de regelverk som finns. Inslussning är en åtgärd som riktar sig till de som verkställer ett straff eller av annan anledning har behov av förebyggande insatser för att inte återfalla i brott eller missbruk. Det är en väldigt viktig faktor för att lyckas med det återfallsförebyggande arbetet. KRIS-kontrollerade stödboenden utgör den sista och mycket viktiga fasen innan en person skall komma ut på egen hand i samhället.

Vistelsen på ett boende består till stor del av att delta i den dagliga kamratstödjande verksamheten som bedrivs på lokalföreningen. Oftast har dessa boenden en grund i 12-stegsprogrammet med en strukturerad daglig verksamhet där målet är att de ska få verktyg och metoder för att kunna hantera sina egna liv i framtiden.