STÖDKRIS STYRELSE

Ordförande
Ali Reunanen

Sekreterare
Joakim Berndes

Kassör
Paul Barath

Ledamot
Per-Uno Fransson

Ledamot
Mats Granberg