STÖDKRIS STYRELSE

Ordförande
Ali Reunanen

Sekreterare
Joakim Berndes

Kassör
Per-Uno Fransson

Ledamot
Mats Granberg

Ledamot
Billy Nilsson