SYFTE

Vad vill STÖDKRIS uppnå?

Föreningens syfte är att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS), i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett liv i missbruk och kriminalitet.

  • Genom att verka för ökad kännedom om RIKSKRIS och därigenom uppmuntra till gåvor och donationer.
  • Föreningens syften skall uppnås genom opinionsarbete och via kontakter med donatorer och andra bidragsgivare.
  • På 5 års sikt kommer STÖDKRIS att vara huvudinkomst för KRIS sociala verksamheter och projekt.
  • För att förstå vad STÖDKRIS kommer att göra i framtiden behöver man veta vad KRIS är, gör och står för.

 

Vem är STÖDKRIS till för?

Föreningen kommer att arbeta med att på olika sätt söka ekonomiska medel samt att på ett bra sätt hjälpa RIKSKRIS så att de ska kunna stödja och hjälpa människor ur ett liv fyllt av missbruk och kriminalitet in i en drogfri gemenskap där det finns en stark kamratskap och en solidarisk förening som alltid ställer upp.

 

Hur vet vi om vi uppfyller målen?

STÖDKRIS utvärderar ständigt verksamheten med omfattande enkäter och verksamhetsbeskrivningar. Våra viktigaste dokument är tidningen VÄGEN UT samt våra verksamhetsberättelser.

 

Vad har STÖDKRIS åstadkommit så här långt?

Inte så mycket – vi har just startat verksamheten.

Vi har fått en del enskilda gåvor och även från kyrkor och andra organisationer.

Dock kommer verksamheten på sikt att leda till att tusentals missbrukare och kriminella lever ett drogfritt och hederligt liv. Genom opinionsbildning påverkar vi den svenska restriktiva narkotikapolitiken.

STÖDKRIS kommer att medverka till omfattande programverksamhet på fängelser och häkten kommer att kunna genomföras.

Ansvarig person på STÖDKRIS har genom gått grundutbildning i insamling samt har en mentor från en större insamlingsorganisation.