De flesta av KRIS medlemmar saknar utbildning. Detta innebär att en stor pusselbit fattas för att medlemmarna ska kunna komma tillbaka in i samhället. En av de viktigaste delarna i arbetet att komma tillbak är att utbilda sig. Utbildning skapar möjligheter att kunna få ett arbete och bli en produktiv och ansvarsfull samhällsmedborgare.

KRIS Livsstilskoordinatorutbildning

KRIS har varit med och utvecklat en 1-årig utbildning som Livsstilskoordinator som erbjuds i samarbete med Tollare folkhögskola och Val-Bo utbildning. Utbildningens syfte är att utbilda personer med en missbruksbakgrund och som även kan ha olika funktionsnedsättningar.

En Livsstilskoordinator ska vara kvalificerad att arbeta på stödboenden, halvvägshus, fritidsgårdar och som elev- eller boendestödjare. Att ha genomgått en 1-årig folkhögskoleutbildning till Livsstilskoordinator öppnar upp större möjligheter på arbetsmarknaden och ger kompetens för vidare studier.

Framöver hoppas vi kunna utveckla flera utbildningar och även lägga resurser på att motivera våra medlemmar till att studera och utbilda sig för framtiden.